Hoolekogu

1. rühma lapsevanemEileen Laidus
(asendusliige Ranno Aun)
2. rühma lapsevanemKarin Eelma
(asendusliige Helen Riismaa)
3. rühma lapsevanem

Kaarin Parts

(asendusliige Aire Õismäe)

4. rühma lapsevanem

Sigrit Kõllamõts

(asendusliige Kätlin Haas-Tšernjuk)

5. rühma lapsevanem

Ksenija Helm
(asendusliige Liis Ehrminger)

6. rühma lapsevanemLiina Helmoja
(asendusliige  Lauri Kulpsoo)
7. rühma lapsevanemArgo-Remo Viljasto
(asendusliige   Regina Lensment)
Tartu Linnavalitsuse esindaja

Kairit Peekman

 

Lasteaed Karoliine õpetajate esindaja

Sirli Meriste

 


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. (Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 )

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Tagasisidet hoolekogu tegevuse kohta annab hoolekogu esindaja rühma listi kaudu.