Hoolekogu

1. rühma lapsevanem
(asendusliige Martin Vilimaa)
2. rühma lapsevanemKarin Eelma
(asendusliige Helen Riismaa)
3. rühma lapsevanem

Aire Õismäe

(asendusliige Kairi Karis)

4. rühma lapsevanem


(asendusliige Kätlin Haas-Tšernjuk)

5. rühma lapsevanem6. rühma lapsevanemViljar Niinepuu
(asendusliige
7. rühma lapsevanemLiina Helmoja
(asendusliige                        )
Tartu Linnavalitsuse esindaja

Kaisa Keisk

 

Lasteaed Karoliine õpetajate esindaja

Sirli Meriste

 


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. (Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 )

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Töö parendamiseks ootab hoolekogu lapsevanematelt ettepanekuid ja soove rühma meiliaadressile.

 

Tagasisidet hoolekogu tegevuse kohta annab hoolekogu esindaja rühma listi kaudu.