Toitlustamine

Toitlustamine Tartu Tervisekaitsetalituse tunnustamise otsuse nr. 387, 23. jaanuar 2003.a. alusel.


Laste toitlustamine lasteaias toimub 3 korda päevas.

 

Lapse toitlustamiseks lasteaias on lapsevanemal võimalus valida toidukordade arv päevas. 

 

Toidupäeva hinna kehtestab lasteaia hoolekogu direktori ettepanekul.

 

Lasteaia päevamenüü tagab lasteaias viibitud päevaosa toiduainete füsioloogilised normid.

 

Nädala menüü koostamisel arvestatakse praadide ja suppide omavahelist korrelatsiooni ning tehakse lapsevanemale teatavaks rühma stendil, et tagada lapsevanema poolt lapsele õhtune õige toidu valik.